قوانین و مقررات

کلیه عزیزانی که قصد خرید از سایت را دارند باید مفاد این توافق نامه را مطالعه و سپس اقدام به خرید از سایت نمایند:

  • افراد باید در هنگام خرید کلیه اطلاعات لازم را بصورت کامل وارد نمایند.
  • مسئولیت هر گونه مغایرت مشخصات خریدار بر عهده خود فرد می باشد
  • پر کردن اطلاعات به منزله قبول کردن توافق نامه است .
  • کلیه هزینه های خدمات، بسته بندی و ارسال محصول، مطابق فاکتور ارائه شده در هنگام خرید است.
  • جنس خریداری شده در تهران 48 ساعت و شهرستان ها 72 ساعت به دست مشتری می رسد.